16 augusti 2011

Vems är felet när någon blir mobbad?

Mobbing har jag skrivit om många gånger tidigare här på bloggen och det verkar vara ett outtömligt ämne. Alltifrån vilka metoder som är evidensbaserade, till hur det är möjligt att mobbing mot någon får fortgå utan vuxenvärldens ingripande.

Senaste gången vi fick en redovisning av den metod som används i Noras skolor - Olweusmetoden - var vi ett par stycken som frågade varför Olweusmetoden inte alls har med alternativet "jag känner mig mobbad av någon vuxen på skolan". Eftersom vi vet att det förekommer så ansåg vi att även detta borde mätas tillsammans med övriga parametrar. Rädda Barnens psykolog/psykoterapeut Åsa Landberg bekräftar att vi talar alldeles för tyst om att det, tyvärr, är ganska vanligt att vuxna både aktivt och passivt deltar i mobbing av barn.

Barn- och elevombudet (BEO) avgjorde förra året 104 fall där skolor får underkänt för sitt sätt att hantera elevers kränkningar av andra elever. Dessa fall har nu granskats av Svenska Dagbladet och det som är hårresande (!) och oerhört tragiskt är att skolor i två av tre fall hävdar att den som kränks, dvs offret, bär skuld till det som skett....Att inte bli trodd när man berättar om de kränkningar man utsatts för gör ju att dessa barn känner sig kränkta ytterligare en gång.

Sannolikt måste lagen skärpas för att vi vuxna ska inse våra skyldigheter. Framförallt är det viktigt att vi slutar skuldbelägga den som mobbas och riktar åtgärderna mot dem som mobbar! Jag har ju länge haft frasen "vem är vi till för" som mantra i mitt politiska engagemang. Om våra barn inte kan lita på de vuxna i sin omgivning, vem ska de då kunna lita på?

1 kommentar:

Andreas Lejbro sa...

Ska du minska (minska inte stoppa) mobbingen på skolorna i Nora (eller någon annan skola) så tror jag tyvärr inte det räcker med någon fråga på ett papper. men det är intressant att frågan inte finns med.

Tyvärr tror jag inte att skärpning av lagar hjälper heller.

Det måste till en mycket kraftig förändring.

Ett av problemen är att alldeles för få vuxna egentligen vet (sett med egna ögon, analyserat) hur klimatet är på skolorna. Det räcker inte att ha egna barn på skolan.

Jag vet flera fall där vuxna på skolan, om inte mobbat själva, helt klart har bidragit till mobbing. Inte bara under skoltid.

Har också erfarenhet av bemötande när man och påpekat. Att han eller hon är mobbad eller inte mår bra. I bästa fall blev svaret "jo det känner vi till".

Jag har också varit i kontakt med flera föräldrar som väljer att flytta från kommunen pga situationen i skolorna i Nora. Dom är ifs inte jättemånga men under dom 7 åren jag bodde i kommunen var det 2-4 familjer/år.

Men jag önskar dig lyck till. Skolan behöver inget nya lisenser eller betygssystem. Skolan behöver bli en arbetsplats är arbetarna kan känna sig trygga och fokusera på sin uppgift.