19 augusti 2011

Nya regler för demensvården...

Först 2012 räknar man med att de nya reglerna för bemanning inom demensvård kommer att vara på plats...

De nya reglerna som Socialstyrelsen vill införa ska säkra bemanningen på demensboenden. Idag får vart fjärde boende ingen förstärkning när behov uppstår och sex av tio boenden är obemannade periodvis nattetid. Detta sliter naturligtvis oerhört på personalen och skapar en osäkerhet för de boende.

Att ett demensboende är obemannat nattetid kan jämföras med att lämna tvååringar utan uppsikt säger sakkunniga, då en demenssjuk ofta kan befinna sig mentalt på den nivån. Skulle vi lämna våra tvååringar utan uppsikt och tillsyn under natten undrar jag? Nästa fråga blir då givetvis hur vi prioriterar, de demenssjuka är sannolikt inte den röststarkaste gruppen, eller hur?

Inga kommentarer: