24 augusti 2011

Flera olika modeller av förskolor och flera olika huvudmän - ja tack!

Som liberal gillar jag tanken på mångfald, jag gillar tanken på att vi politiker ska ge människor goda förutsättningar att göra egna val.
När vi nu i Nora har en kö till förskolan tycker jag att vi som politiker ska vara öppna för olika entreprenörer, kooperativ, idéella initiativ och privata lösningar där föräldrar går samman och dessutom vara lyhörda för personalens egna förslag.

Nora, som så många andra svenska städer behöver andra aktörer vid sidan av det kommunala som har andra lösningar än de som kommunen kan erbjuda. En utomstående aktör kommer in med andra ögon, andra perspektiv och ser andra möjligheter. Det är viktigt att vi som politiker är öppna för olika modeller och aktivt bjuder in de aktörer som finns på marknaden till dialog och diskussion.

Man brukar säga att det ofta är så att det måste till en kris för att vi människor ska komma igång och tänka nytt och/eller annorlunda. Den situation som vi nu har med en kö till våra förskolor har gjort att personalgrupperna haft möjlighet att komma med väl genomtänkta förslag om att bland annat införa femårsgrupper. Pedagogerna är proffsen och kan verksamheten och vet vad som är bäst för barnen. Olika förskolor vill jobba på olika sätt, det gillar jag - det finns inte en lösning för alla!

Det är viktigt att vi politiker inte går in och petar utan när vi ser att förslagen ligger i linje med våra mål för Nora ställa oss bakom dem. Det här kan vara början till en specialisering och en profilering för Noras förskolor som innebär att barnomsorgskön ökar ytterligare på grund av inflyttning. Det är angenäma problem!

Inga kommentarer: