05 oktober 2013

Aborträtt, tullagstiftning och EU:s jordbrukspolitik

Aborträtt
Cecilia Wikström och Jenny Sonesson har i veckan utmanat Sverigedemokraterna och företrädare för "Ja till livet" till debatter om aborträtten och kvinnans självklara rätt att välja sitt liv och bestämma över sin kropp.

- Att främja mänskliga rättigheter och varje människas rätt att bestämma över sig själv och sitt liv utgör den grund som EU vilar på och är inskrivet i EU-stadgan. Dessa rättigheter är inte förhandlingsbara och får aldrig riskera att sättas ur spel. För mig som liberal är det viktigt att framhålla att det är varje människas grundläggande rätt att välja sitt liv - vem man vill älska och dela sitt liv med, och om och när man är redo att ta emot ett barn, säger Cecilia.
Läs mer på Cecilias
hemsida
 
Tullagstiftning
I veckan var Olle Schmidt i Malmö för att medverka vid Tulldagen, Sveriges största mötesplats för företagare och tjänstemän som arbetar med tullfrågor. Som den liberala gruppens förhandlare för EU:s nya tullagstiftning spelar Olle en viktig roll i arbetet med att ta fram enkla regler för Europas företagare.
- EU är världens största marknad och gemensamma regler för elektronisk hantering av tullärenden är nödvändigt. Idag arbetar 140 000 människor för de nationella tullmyndigheter och de handlägger över 180 miljoner tulldeklarationer vare år. För att EU:s exportörer och importörer ska kunna växa krävs enklare, billigare och snabbare tullhantering. Gemensamma tullkontroller innebär att företag enbart behöver lämna information om sina varor en gång. Det är ett stort steg framåt för våra företagare, kommenterar Olle.
 
EU:s jordbrukspolitik
I måndags röstade Marit Paulsen i jordbruksutskottet om reformen av EU:s jordbrukspolitik. Efter en överenskommelse med ministerrådet återstår nu "bara" omröstningen i parlamentets plenum för att de nya reglerna ska kunna gälla från och med nästa år. Reformen innebär att bara aktiva bönder ska få stöd i framtiden samt ett större fokus på miljö och klimat, inte minst i de nya landsbygdsprogrammen. Samtidigt behålls tyvärr mycket av de gamla marknadsregleringarna. 

- Jag är väldigt glad över landsbygdsutvecklingsdelen, däremot blev marknadsregleringen ett rejält kliv bakåt. Därför röstade jag, tillsammans med de övriga liberalerna, emot den förordningen, sade Marit efter omröstningen.
 
Nästa vecka: Strasbourgsession
På måndag börjar Cecilia sin universitetsturné, i Uppsala, där hon presenterar sitt lagstiftningsarbete kring hur EU ska lyckas behålla studenter och forskare från tredje land efter avslutade studier. Olle besöker EU:s polismyndighet Europol i Haag. Cecilia, Olle och Marit är i Strasbourg för plenisession och röstar bl a om tobaksdirektivet.

***Om du vill veta mer om arbetet i Europaparlamentet, kolla in vår hemsida - eller kontakta oss. Vi svarar gärna på alla era frågor!
madeleine.sundqvist@folkpartiet.se

Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-10-04
                                  

Inga kommentarer: