16 oktober 2013

Svenskt snus, köttkontroller och Syrien

Svenska snuset är säkratI veckan röstade Europaparlamentet om det nya omdebatterade tobaksdirektivet. Direktivet ska reglera innehåll, marknadsföring och försäljning av tobaksprodukter i Europa. Alltifrån poloniumhalten i tobak till lakritspipornas fortsatta existens har diskuterats och till slut kom parlamentet överens. Av speciellt svenskt intresse är ett fortsatt svenskt undantag för snuset.

- Jag är glad att Sveriges lagliga undantag för snuset, som vi haft sedan vårt medlemskap började 1994, fortsätter att gälla. Snuset är en del av vår svenska kultur, att förbjuda snus vore som att förbjuda Alsacevin i Strasbourg. All lagstiftning måste också vara rimlig och proportionell, men resultatet av dagens omröstning är inte självklart när det gäller ett eventuellt förbud av lakritspipor. Det är rent trams att parlamentariker vill ägna sig åt sådan detaljstyrning, sade Olle Schmidt efter omröstningen.

Köttkontroller
Den 9 oktober röstade Europaparlamentet för att inte stoppa ett förslag till nya, moderniserade regler för grisköttskontroller i Europa. Miljöutskottet hade invänt att EU-kommissionens förslag, vilket baserades på en analys från EFSA (EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet), hotade folkhälsan eftersom veterinärerna inte längre skulle vara skyldiga att systematiskt känna med händerna och göra snitt med knivar. EFSA hävdade tvärtom att just dessa rutiner tvärtom i sig utgör en källa till smittspridning. Marit Paulsen delade EFSA:s uppfattning, och det var alltså den linjen som lyckligtvis fick gehör.

 - Den gamla metoden att använda kniv fungerade på sjukdomar som fanns förr, men är inte lämplig för de problem som finns idag. Det är viktigt att ständigt ompröva och anpassa regler i ljuset av ny kunskap, menade Marit som också gläds åt att de nya reglerna innebär utökade kontroller av salmonella.

Syrien och romer
Under veckans plenarsession debatterade Cecilia Wikström flyktingsituationen i Syrien, där hon uppmanade EU:s medlemsländer att ta emot fler kvotflyktingar, så att de på ett lagligt och säkert sätt kan komma till Europa för att söka asyl.

- Katastrofen i Syrien är ett faktum och det sker i vår omedelbara närhet. Genom att bara se på vad som sker utan att agera gör vi oss medskyldiga till den humanitära katastrof som råder. Därför uppmanar jag alla EU:s medlemsländer att ta emot fler kvotflyktingar från Syrien. EU behöver gemensamt ta ett större ansvar för en värdig flyktingpolitik, säger Cecilia.

Cecilia gav sig även in i debatten kring romer där hon underströk betydelsen av att EU-kommissionen utreder om polisens registerföring av romer bryter mot EU-lag.

- Alla medlemsländer måste leva upp till grundläggande fri- och rättigheter och det inkluderar i allra högsta grad diskriminering mot minoriteter. Jag har kritiserat när dessa rättigheter har inskränkts i andra medlemsländer och jag tycker att Sverige precis som andra länder ska granskas när man fruktar brott mot mänskliga rättigheter, säger Cecilia.

Nästa vecka: Olle är i Helsingfors för att tala om EUs tillsynsmyndigheters roll i regleringen av den finansiella sektorn. Marit träffar FESASS (European Federation for Animal Health and Sanitary Security) och UECBV (European Livestock And Meat Trading Union) för att diskutera hennes förslag till EU:s nya djurhälsolag. Som ledamot i ICCA, en internationell kommitté för att bekämpa antisemitism, deltar Cecilia i helgen vid en konferens i Wien.
 
Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-10-11

Inga kommentarer: