30 september 2010

Förhandlingstider...

Så här efter valet är det förhandlingar som pågår både på riksdagsnivå men givetvis även i kommunerna, där är Nora inget undantag. Allt för att få till en hållbar majoritet som kan utveckla den politiska visionen i kommunen.
När poster i nämnder och styrelser skall fördelas är det inte helt enkelt alla gånger och när det gäller arvoderade kommunalrådsposter är det en delikat uppgift att få rätt person på rätt plats. Några viktiga tumregler finns det att förhålla sig till som jag hittade i dagens nummer av tidningen nu som talat med personer som har erfarenhet av arbetet med att få till en smidig process för detta arbete...

Tydliga motivationer om varför en person föreslås är viktigt, där bör både kunskaper och debattförmåga vara viktiga ingredienser, likväl som att det kan vara viktigt att premiera en bra insats i valrörelsen. Finns det konflikter i gruppen eller mellan kandidater så är det lika bra att ta dessa nu istället för att skjuta dem framför sig, förr eller senare kommer de upp till ytan igen.
En annan sak som det bör finnas en samsyn kring är att det är partiet som "äger" posten i en nämnd och inte en enskild kandidat. Efter ett val börjar man om från noll.

Om de tyngsta uppdragen går till de största partierna bör en kompensering ske genom att de mindre partierna kompenseras med fler poster än om det funnits en exakt matematisk fördelning. Den enda begränsningen som finns för Folkpartiet är att vi inte samarbetar med SD under några som helst förhållanden. Så långt tidningen nu.

I Nora har vi i Alliansen nu i veckan inlett ett arbete med att försöka hitta en gemensam lösning tillsammans med Norapartiet och Miljöpartiet. En lösning som skall gagna alla inblandade men givetvis i första hand Noraborna. Det vi vill är att tillsammans hitta en väg för att gemensamt styra Nora de kommande fyra åren. Vi har samsyn kring mycket när det gäller det rent politiska, återstår nu att se om och hur vi kommer överens om det praktiska. Jag kan väl säga att läget är försiktigt positivt så här långt...

Inga kommentarer: