02 januari 2012

Andelen utbildad personal i äldreomsorgen

På senhösten kunde vi nästan varje dag läsa bedrövliga nyheter om läget inom äldreomsorgen på olika håll i Sverige, alltifrån skandalerna med Carema till det faktum att de allra sämsta äldreomsorgsboenden faktiskt drivs i kommunal regi.

En viktig del i att klara av sitt arbete inom äldreomsorgen är givetvis att man har fått utbildning för det arbete man förväntas göra. I Nora vill jag minnas att det finns ett beslut taget på att vi ska ha utbildade undersköterskor inom vår äldreomsorg. Jag anser personligen att det faktum att kräva rätt utbildning är en del i arbetet med att höja statusen på vård- och omsorgsyrken. Det är redan idag svårt att få människor med rätt kompetens att välja vård- och omsorgssektorn, attraktiviteten ökar inte för att inga krav ställs.

Idag är arbetet inom äldreomsorgen komplext och många av de boende har ofta ett stort vårdbehov och en omfattande sjukdomsbild vilket gör att medarbetarna måste ha rätt kompetens och känna sig trygga i sitt arbete. Desto mer förvånande då att det inte redan idag finns lagstadgade krav på att de medarbetare som arbetar inom omsorgen skall ha en viss utbildning!

Inga kommentarer: