25 januari 2012

Nora välkomnar intraprenader!

Igår bloggade jag om employer branding, hur viktigt det är både för ett företag och en kommun att stärka sitt varumärke för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Ett sätt att stärka sitt varumärke som kommun kan vara att som arbetsgivare vara öppen för olika typer av initiativ från medarbetarna. Jag är övertygad om att de bästa idéerna för verksamheterna i Nora kommun finns ute bland våra medarbetare. Vilket är helt naturligt då det är dessa människor som kan verksamheten bäst.

Det är inget politiskt uppdrag att komma med verksamhetsidéer, däremot är det ett politiskt uppdrag att göra det möjligt för medarbetarna att förverkliga sina idéer på olika sätt.
För flera år sedan, jag minns inte nu om det var 2007 eller 2008, lämnade Folkpartiet i Nora in en motion om att göra det möjligt för Nora kommuns anställda att starta det som kallas intraprenader. Intraprenad innebär att medarbetarna tar över delar av verksamheten med ett eget drifts och resultatansvar, men behåller sin anställning i kommunen.
Motionen var politikens sätt att visa på möjligheter. Motionen beviljades av den dåvarande socialdemokratiska majoriteten. Men ännu har inga intraprenader kommit igång vilket jag tror beror på att informationen kring detta är knapphändig.

Att starta en intraprenad innebär att du tar ett ökat ansvar för en enhet när det gäller personal, ekonomi och verksamhet. Beroende på hur överenskommelsen tecknas så kan det innebära en egen investeringsbudget och en egen balansräkning. Det är brukligt att intraprenaden får ansvaret att hantera verkställighet- och förhandlingsansvar när det gäller medarbetarna. Även eventuella under- och överskott i intraprenaden brukar intraprenaden hantera självständigt.
Kort och gott kan man säga att intraprenad, som skall likställas med en resultatenhet innebär att du som medarbetare får/har:
  • Ökat ansvar för enheten och dess resultat
  • Långsiktigt ekonomiskt tänkande
  • Ökad handlingskraft för anställda
Om du vill veta mer om vad intraprenad skulle innebär för dig som är intresserad av att ta ett större ansvar för exempelvis en äldreomsorgsavdelning eller en förskola så har Västra Götalandsregionen en utmärkt handbok som du kan hitta här. Den utgår givetvis inte från Nora kommuns verksamhet men kan kanske ge dig idéer. Sen är jag säker på att du har massor av egna goda förslag och idéer! Att förverkliga dem i intraprenadform är ett utmärkt exempel på att få utrymme för din egen kreativitet.

Tveka inte att höra av dig till mig om du vill bolla eller ställa frågor.

Inga kommentarer: