24 januari 2012

Dags för Nora kommun att jobba med "employer branding"!

Employer branding handlar om en arbetsgivares varumärke gentemot potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Ett arbetsgivarvarumärke innehåller precis som ett konsumentvarumärke en mängd olika associationer och genom att påverka dessa associationer kan man modifiera sitt employer brand (källa Wikipedia).

Emplyer branding är stort inom det privata näringslivet där varje företag med självaktning jobbar med sitt varumärke för att kunna presentera det på ett attraktivt sätt för blivande medarbetare. Det är inte minst viktigt i takt med att den arbetsföra delen av befolkningen kommer att minska i takt med att allt fler svenskar går i pension.
SKL (Sveriges kommuner och landsting) hävdar att den svenska välfärdssektorn måste rekrytera 42 000 människor årligen för att kunna fylla de luckor som pensionärerna lämnar efter sig och för att klara den ökande andelen äldre som behöver omsorg.
SKL:s rapport visar att mer än var tredje medarbetare i välfärdssektorn kommer att gå i pension mellan 2010 till 2019. Detta samtidigt som många av dem som arbetar inom vård och omsorgsyrken ser det som ett tillfälligt arbete.

Hur kan vi i Nora attrahera fler medarbetare som är engagerade, kunniga och vill stanna och utveckla både arbetsplatsen och sig själva? Vad kan vi göra för att få ett starkare varumärke?
Jag tror det handlar om att skapa utvecklingsmöjligheter, att förskjuta makten för verksamheterna från politiken till medarbetarna men även om att bryta monopol och släppa in andra aktörer på marknaden. Det handlar mycket om att bryta stela och föråldrade strukturer och släppa fram människor kreativitet. Vad tror du?

1 kommentar:

Anonym sa...

Man kan väl börja med att inte säga upp all personal på Norabostäder, personal som sedan får söka om sina tjänster till de nya villkor som erbjuds.