29 januari 2012

Vad Folkpartiet liberalerna vill med skolan i Nora

På Lärarförbundets hemsida går det att läsa vilka skolfrågor respektive parti gick till val på lokalt 2010. Folkpartiet liberalerna i Nora skrev som ett av tre löften "att förbättra resultaten i skolan". Resultaten på Nora kommuns skolor står dessvärre inte i relation till de medel som avsätts, så enkel är inte ekvationen...

Skolverkets senaste granskningsrapport visar att 33 procent av eleverna som gick ut årskurs nio mellan åren 2008 till 2010 inte klarade läsförståelsen. Fler pojkar än flickor klarade inte målen. Samtidigt visar Skolinspektionens rapport att jämfört med de nationella proven i svenska som genomförs på Karlsängskolan får eleverna högre slutbetyg än vad proven motiverar.
Att en så stor andel av eleverna inte klarade målen i läsförståelse får naturligtvis direkt en påverkan på dessa elevers möjlighet att läsa vidare på gymnasiet och i nästa steg universitet. Att ge eleverna ett högre betyg i ett ämne än vad de nationella provens resultat visar är givetvis inte ett sätt att komma åt problemet.  

I rapporten går det att utläsa flera saker, ex att eleverna inte på ett tydligt sätt får information om vilka lärandemål som finns för det arbete de ska prestera. Skolan är duktig på att fånga upp de elever som behöver hjälp för att nå målen, däremot är det inte lika självklart att elever som uppnått målen får hjälp för att nå sin fulla potential inom, i detta fall, läsförståelse.
Det är främst inom tre områden som Skolinspektionen bedömer att det finns förbättringspotential för att nå målen med en högre andel elever som klarar läsöförståelsen:
  • struktur och organisation - där bl.a variationen på lektionerna behöver öka.
  • individanpassning, variation och utmaning - där bl. a anpassningen till elevernas olika behov behöver stärkas och tillgången till material för elever med särskilda behov behöver förbättras.
  • elevernas medverkan och aktivitet, feedback och feedforward - här behöver lärarna utveckla elevernas  möjlighet till inflytande och förutsättningarna för eleverna att engagera sig i sitt arbete behöver öka.
Karlsängskolan har nu på sig fram till mitten på juni 2012 att presentera de åtgärder som Skolinspektionen efterfrågar. Om du vill läsa rapporten i sin helhet hittar du den här.

Inga kommentarer: