21 januari 2012

Juholts korta karriär

Idag meddelade Håkan Juholt sin omedelbara avgång från partiledarposten. Det kom, inte helt oväntat efter ytterligare en period med rena sakfel i debatter och uttalanden och efter de fakta som kom fram gällande riksdagens "bidrag" till hans och sambons gemensamma bostad.
Det blev till slut omöjligt för Håkan Juholt att sitta kvar efter all turbulens och dessutom ganska omfattande, öppna kritik internt. Inte desto mindre är det sorgligt, för honom själv som person främst men framförallt för det socialdemokratiska partiet som nu står utan ledare.Läs även Paul Ronges debattartikel på Newmill där han menar att medierna mobbade ut Håkan Juholt på ett sätt som aldrig skett tidigare.

Men precis som så många andra vill jag mena att det inte bara handlar om partiledaren, det finns fler orsaker till att socialdemokraterna idag är ett vilset parti som inte hittar en politik att föra. Dels beror det på interna stridigheter mellan de olika falangerna inom socialdemokratin, dels beror det på att det inte riktigt finns något "ledigt" utrymme inom politiken att annektera.
Den liberala mittfåran är redan välfylld, till vänster ligger ett alternativ som i mångt och mycket tagit socialdemokraternas gamla ledartröja. Till höger om socialdemokraterna finns Miljöpartiet som attraherar de väljare som ligger mer i mitten inom socialdemokratin. Medan falangerna strider inbördes om höger/vänster perspektiv på politiken, kvinna/man på partiledarposten, så tar dessa två partier sannolikt varje dag ytterligare mandat ifrån socialdemokraterna.

Socialdemokraterna måste nu skapa en trovärdig politik som attraherar, som inte påminner om sextio- och sjuttiotalets retorik där arbetare ställs mot företagare som om det finns en inboende konflikt mellan dem, och där staten och inte individen tar besluten. Socialdemokraterna måste skapa en politik för framtiden, där framtidens människor känner igen sig.

Inga kommentarer: