28 januari 2012

Jan Björklund har ordet

Idag låter jag dig ta del av Jan Björklunds senaste nyhetsbrev:


Det finns nu en majoritet i Sveriges riksdag som vill att Sverige ska förhandla för att ansluta sig till den europeiska finanspakten. Det framkom när EU-nämnden idag sammanträdde inför toppmötet på måndag. Jag välkomnar detta. 

Socialdemokraternas ställningstagande att Sverige medverkar i stabilitetspakten är bra för Sverige och återknyter till partiets tidigare ställningstaganden i europafrågor. Jag välkomnar socialdemokraternas omsvängning i frågan.

Det europeiska samarbetet står inför sin största utmaning i modern tid. Finanskrisen gör att ett antal länder står inför stora omställningar. I det arbetet måste Europas länder hålla ihop. Samarbete mellan de europeiska länderna är vägen ut ur krisen.

Finanspaktens förslag innebär att varje land skall ha balans i sina statsfinanser och att ländernas statsskulder ska begränsas. Dessutom ska EU:s förmåga att gripa in mot länder som inte sköter sig ekonomiskt öka.

Att Sverige finns med där de viktiga frågorna om Europas framtid diskuteras är viktigt. Vi ska vara med europavännerna och prioritera ekonomiskt samarbete. Sverige är ett litet land och vi är beroende av vår omvärld. En anslutning till stabilitetspakten innebär att Sveriges inflytande över den europeiska ekonomiska politiken ökar. För Sverige är det avgörande att det går bra för Europas länder. Svenska jobb är beroende av att vi har kunder i Europa. Vi är beroende av vår export. 

Vi ska vara med och hjälpa till men också vara med och påverka hur Europa löser sina problem. Alternativet hade varit att vi ställde oss utanför samarbetet, tillsammans med europaskeptikerna, och tittade på. Att välja utanförskap är riskfyllt för Sverige.

Sverige ska tillhöra Europas kärna.

Välkommen Löfven

Jag vill också passa på att hälsa Stefan Löfven välkommen till partiledarkretsen. Jag ser fram emot bra och tydliga debatter men också mot en bra dialog, framförallt på områden som gäller jobb och tillväxt. Stefan Löfven och jag delar uppfattningen att kärnkraften är viktig för svensk basindustri och svenska jobb. Även Löfvens positiva inställning till europasamarbetet och euron, som viktiga förutsättningar för svensk tillväxt, är en bra grund för en dialog mellan regeringen och socialdemokraterna.

Liberala hälsningar,   

Jan Björklund

Inga kommentarer: