18 januari 2012

Behövs skyddsjakt på valfriheten?

Just nu verkar det som om det bedrivs skyddsjakt, inte bara på varg, utan även på friskolor och privata alternativ inom äldreomsorgen. Alltför ofta hörs ropen om en återgång till hur det var innan Alliansen gav valfrihetens möjligheter till människorna i Sverige. Precis som om människor inte har kompetens att göra egna val. 

Jag tror det är viktigt att vi inte "kastar ut barnet med badvattnet" utan tar tillvara allt det goda som dessa reformer fört med sig. Valfriheten för den enskilda individen är naturligtvis det första jag som liberal tänker på i sammanhanget, men även t.ex. den delaktighet som föräldrar till friskolebarn får chans till på ett helt annat sätt än föräldrar i de flesta kommunala skolor.
Att få chansen att välja en skola/förskola med en viss inriktning, att få möjlighet att välja en skola som kanske ligger närmare hemmet, en skola som bedriver undervisningen med en speciell pedagogik, allt detta är friheter att välja för föräldrar och barn idag.
Att även som äldre få fortsätta att vara en individ och bestämma själv vem som ska sköta städning och omvårdnad om mig i mitt hem känns så självklart. Även här kan de handla om att välja boende med en särskild inriktning, ett boende med mer aktiviteter, eller kanske till och med speciella aktiviteter som just jag gillar. Hela grundtanken är ju att möjligheterna till ett större utbud ska leda till kvalitetshöjningar!

Nej, låt oss i stället se till att vi skapar kompetenta och dugliga upphandlingsunderlag för denna typ av mjuka tjänster. Stärk kommunernas kontroll- och uppföljningsansvar i avtalen.
Låt oss se över riskerna med riskkapitalbolag som tar sig friheter och dessutom inte sköter sina skatteaffärer i Sverige som de ska. Låt oss se till att det finns sanktionsmöjligheter att ta till för dem som inte sköter sig och se till att det finns en skarpare lagstiftning än idag.

Men låt oss behålla valfriheten! Jag hoppas och tror att inte ens Socialdemokraterna vill tillbaks till hur det var tidigare...

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kommer du tacka ja om du får bli ny BUN-ordförande?

Gabrielle sa...

Den frågan kommer jag att besvara när jag får den IRL :)