27 januari 2012

Fler avslöjanden i Nora...

Gårdagens avslöjande i lokalpressen Na/Nora om att kommunen, främst  bildningsförvaltningen, skickat medarbetare till en tveksam kursgård är ännu ett i raden av de händelser som nu blir offentliga när det finns en ny majoritet i Nora.

De avslöjanden som kommit fram visar att det är på sin plats att se över vilka riktlinjer som finns för medel som är avsatta för fortbildning av Nora kommuns medarbetare. En del av dessa pengar fortbildningpengar styrs av arbetsgivaren, som erbjuder ett utbud att välja ur,  relaterat till den tjänst man har och de behov som verksamheten har, en viss del styr medarbetarna själva över.
Riktlinjer kan behövas för på vilket sätt en sådan ersättning skall användas, inom vilka områden och/eller ramar. Detta gäller även den del medarbetaren själv styr över.

Om det är förvaltningschefen som tagit beslutet att skicka medarbetare som mår psykiskt dåligt till en kursgård som BaraVara tyder det på extremt dåligt omdöme anser jag, men det är högst troligt då förvaltningschefer har delegation på denna typ av beslut, om inte beslutet ligger inom ramen för det medarbetaren själv påverkar. Det är inget som styrs av personalchefen.

Personlig utveckling är en sak och det är BaraVaras mission såvitt jag förstår. Att däremot hjälpa medarbetare som av olika skäl mår dåligt är en annan.
Om jag som privatperson anser att en kursgård som BaraVara har en inriktning som jag är intresserad av så är det helt OK, då kan jag betala en kurs där för mina egna pengar, men jag anser inte att utbildningspengar som ytterst är skattekronor skall användas för detta.

"Det måste alltid stå klart att skattepengar kräver en betydligt mer varsam hantering än de pengar som är mina egna" menar jag. Portalparagrafen för medarbetare och politiker måste vara "vem är vi till för"...

3 kommentarer:

Andreas Lejbro sa...

Vad som är en "tveksam" kursgård beror till stor del på vems glasögon man har. Men man kan fundera på varför man inte använder "vanlig" företagshälsovård.

Enligt mitt tycke så verkar det som om det har/är mycket lekstuga i maktens korridorer i Nora.

Mycket skvaller och skitprat har läckt ut från dessa korridorer både för och efter "maktskiftet"

Så det är nog inte bara riktlinjerna över fortbildning och sjukvård som bör ses över.

Anonym sa...

FÖR vem är vi till för? ska det vara.syftningsfel

Anonym sa...

Bra talat!