15 januari 2012

För varenda unge!

Jag är medlem i nätverket "Bloggare för varenda unge" som Unicef initierade för drygt ett och ett halvt år sedan.

Unicef arbetar för barns rättigheter över hela världen, både i länder utanför Sveriges gränser men även här hemma. Inte minst arbetar de för att Barnkonventionen skall bli svensk lag, något som Folkpartiet liberalerna krävt sedan landsmötet 2010. Du kan läsa mer om Unicefs arbete på Unicefs hemsida

Det senaste exemplet på Unicefs arbete i Sverige är den kampanj som gick i november "Unicef accepterar inga undanflykter" där resultatet på ett tydligt sätt visade att även barn i vårt eget land far illa på olika sätt. Vart femte barn lever exempelvis i en familj med missbruksproblem - i en klass om tjugofem barn är det alltså statistiskt sett fem barn som lever i en oacceptabel hemmiljö som i allra högsta grad påverkar deras möjligheter att prestera i skolan...

Kampanjen visade på många oacceptabla exempel:
Dagispersonal anmälde inte misstänkt barnmisshandel: Vi tänkte anmäla men hann inte”.

”14-årig flicka blev våldtagen på skolan och trakasserades av elever. Skolan: Vi gjorde vad vi kunde”.
Alltför ofta väljer vi vuxna att blunda eller att vända bort blicken trots att vi innerst inne ser och förstår att barnet inte har det bra. Som granne, lärare, förskollärare, fritidsledare eller bara "vanlig vuxen" som ser och hör och egentligen förstår att allt inte står rätt till väljer vi av någon orsak att inte ta barnets parti utan den vuxnes. Varför är det så undrar jag? Varför är vi så rädda att lägga oss i? Borde det inte vara självklart för oss vuxna att ingripa när vi ser att barn far illa? Om barn inte kan lita på vuxna i sin omgivning, vem kan de då lita på?

För att du ska veta vart du ska vända dig nästa gång du ser att ett barn inte har det bra väljer jag nedan att upprepa viktiga telefonnummer att ha till hands:

Vid misstanke om att ett barn far illa eller om du själv är ett barn som far illa kan du vända dig hit:

Socialtjänsten i varje kommun har det yttersta ansvaret att skydda barn som far illa.
För kontaktuppgifter kontakta respektive kommun www.skl.se.
Bor du i Nora och behöver hjälp kontaktar du Socialtjänsten via kommunens växel 0587 810 00. Om du behöver akut hjälp under kvällar och helger ringer du 112.

Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvårdsfrågor. För kontaktuppgifter kontakta respektive landsting www.skl.se.

BRIS Barnens Rätt i Samhället
www.bris.se
BRIS telefon för barn 116 111
BRIS vuxentelefon om barn – 077 150 50 50

Polisen
www.polisen.se
Tel: 114 14

Barn och elevombudet
www.skolinspektionen.se/sv/BEO/
Tel: 08-586 080 00

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor om asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och övriga frågor som rör den svenska utlänningslagen).
www.sweref.org

Tel: 0200-88 00 66 (telefontid mån-tors 09.00 – 10.30)
Rädda Barnens kriscentrum
Tel: 08-698 90 00
www.rb.se

Barnrättsbyrån
http://www.erstadiakoni.se/barnrattsbyran
Tel: 08- 714 61 00

Inga kommentarer: