14 januari 2012

Bästa kvinnolandet!

Tidningen Dagens Industri presenterar idag en forskningsundersökning som visar att Sverige är det bästa landet för kvinnor att bo i. De fem nordiska länderna placerar sig alla i topp:
  • Sverige
  • Norge
  • Finland
  • Danmark
  • Island
Sedan kommer i tur och ordning: Nederländerna, Tyskland, Nya Zeeland, Belgien och Australien.(Källa Martin Prosperity Inst)
Forskarna har sammanställt uppgifter från nittioåtta länder runt om i världen. Faktorer som man tittat på i undersökningen är bland annat jämställdhet och inkomstskillnader.

Det är alltså länderna i Västeuropa som dominerar som bästa länder för kvinnor att bo och verka i. Längst ner på listan kommer länder som Jemen, Saudiarabien, Pakistan och Iran.
Forskarna menar att det är länder med hög utbildningsnivå och många tjänstemannajobb som är de mest jämställda.

Det känns tryggt förstås, även om jag tycker att det fortfarande finns en hel del kvar att göra på jämställdhetsområdet.

Inga kommentarer: