12 januari 2012

"Fler kommuner måste utveckla sitt boendestöd för samhällets mest utsatta"

Barbro Westerholm, Fp:s socialpolitiska talesperson får idag utrymmet på min blogg.Hur ser det ut i din kommun?

Det är allvarligt att Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten visar att så många människor lever i stor social utsatthet, säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson (FP). Kartläggningen bekräftar behovet av att landets kommuner utvecklar sitt boendestöd för att minska hemlösheten. Fler kommuner måste dra lärdom av det så kallade "Bostad först"-konceptet, som har visat sig framgångsrikt.

Hemlösheten är komplex och en stor utmaning för det svenska välfärdssamhället. Socialstyrelsens kartläggning visar att minst 34 000 människor står utanför bostadsmarknaden. Nästan hälften av dem har mer långsiktiga boendelösningar i olika former av sociala kontrakt via socialtjänsten. Men omkring 4 500 personer bor på härbärgen eller i andra mycket akuta boenden. En annan stor grupp befinner sig på institution, ofta på grund av missbruk och/eller psykisk ohälsa, men vet inte var de ska ta vägen om tre månader.

Där ”Bostad först”-konceptet används har det visat att också människor med svåra missbruksproblem och psykisk ohälsa klarar att bo i en egen lägenhet om de får rätt anpassat stöd utifrån sina egna behov. Det kräver dock ett aktivt stöd från kommunen, samordnade insatser från psykiatri, missbruksvård och hyresvärdar samt meningsfull sysselsättning på dagarna och god tillgång till vård. Så bör fler kommuner arbeta för att minska påfrestningarna för samhällets mest socialt utsatta människor.

Inga kommentarer: