16 januari 2012

Integrationsministern om medborgarskap

Idag är jag stolt och glad över att Folkpartiet och regeringen har en så klok integrationsminister! Därför låter jag dig ta del av Erik Ullenhags artikel om hur vi kan uppgradera medborgarskapet i Sverige:

Det svenska medborgarskapet bör bli mer symboliskt och användas som ett verktyg för integration. En ceremoni är ett sätt att markera detta, skriver integrationsminister Erik Ullenhag, som i dag presenterar en ny utredning.
När någon invandrar till vårt land ska signalen vara tydlig – vi vill att du ska bli en del av Sverige, snabbt komma i arbete och lära dig svenska. En del av en sådan signal är att tydligare än tidigare använda medborgarskapet som ett verktyg för integration. Målet är att invandrare ska känna tillhörighet till och bli en del av det svenska samhället och förhoppningsvis också bli svenska medborgare. Mot den bakgrunden presenterar jag i dag en ny medborgarskapsutredning.

Sverige är inte och bör inte förminskas till en samling olika etniska eller religiösa enklaver som lever i parallella världar utan ömsesidig kontakt med varandra. Ett samhälle som vill utvecklas måste våga diskutera, ompröva och värna om sina värderingar, våga ta konflikt och debatt om det önskvärda. I strävan efter gemenskap och bättre integration är det dags att vi även i Sverige börjar se medborgarskapet som en viktig del av integrations- processen.

Det är ur flera aspekter viktigt att vara medborgare i ett land. Medborgarskapet har en rättslig betydelse som bland annat innebär en ovillkorlig rätt att arbeta och bo i Sverige samt att ställa upp i och rösta i riksdagsval. Men medborgarskapet har också en annan, mer symbolisk, betydelse som handlar om att på ett djupare plan ha en tillhörighet till ett visst samhälle. Skapandet av denna känsla av samhörighet med det nya landet har vi varit dåliga på i Sverige.

I flera framgångsrika invandringsländer, som exempelvis Kanada, USA och Australien, är medborgarskapet det främsta verktyget i integrationsprocessen. I dessa länder försöker man medvetet fylla medborgarskapet med ett innehåll som kan sammanfattas med sammanhållning, mångfald och delaktighet. Här är till exempel medborgarskapsceremonier en självklarhet. Det handlar om att medborgarskapet symboliserar något viktigt. Signalen till nyanlända från första dagen är att hon eller han välkomnas och den uttalade ambitionen är att nyanlända ska sträva efter medborgarskap.

Vill du läsa artikeln i sin helhet kan du göra det här.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hmm, förstår jag det där rätt. Skall man fylla medborgarskapet med ännu mera symbolik och inget konkret innehåll?

Jag råkade vara med på ett seminarium på Malmö universitet om svenskhet i sommars. Där presenterade en forskare sina tankar om medborgarskap. En viktig sak som han plockade fram är att det inte finns ett värde i att bli svensk medborgare. Du får inget konkret för det. Har du väl fått permanent uppehållstillståndet har du fått allt det du behöver. Dessutom tillåter man dubbla medborgarskap i Sverige. Otänkbart i USA. Han sa själv att han stack ut huvudet men han menade på att om sverige också behöver fylla medborgarskapet med riktigt innehåll för att folk från andra etniska grupper skall värdesätta det. Idag är det på sin höjd en trevlig kväll på en ceremoni.