23 januari 2012

Nu räcker det

Tredje dagen sedan Håkan Juholt meddelat sin omedelbara avgång är tidningar och övrig media fortfarande fulla av "nyheten" och därtill spekulationerna om hans efterträdare på bästa förstasidesplats. Nu tycker jag att vi måste ha lite distans till händelsen. Med all respekt för att socialdemokraterna tidigare har varit "the one and only" det statsbärande partiet i decennier så måste det finnas annat att rapportera om...?

Låt nu socialdemokraterna i lugn och ro bestämma sig för vilken process de vill ha för att ta fram en ny partiledare. Låt dem ta den tid de behöver för att hitta den person som kan ena partiet igen. Socialdemokraterna har en lång och bitvis säkerligen svår resa framför sig för att få partiets olika falanger att gå i takt igen. Kanhända kommer de att klara detta, kan hända inte. Men låt "nyheten" om detta nu få lite andra proportioner, det är ett oppositionsparti det handlar om och inte ett parti som innehar regeringsmakten.

Hög tid att regeringen och allianspartierna nu tar taktpinnen och börjar prata reell politik igen. Det finns flera frågor som är viktiga att belysa och lyfta fram som bör kunna vara förstasidesstoff.

Inga kommentarer: