20 januari 2012

Lagstiftning mot tvångsäktenskap, så självklart!

Jag välkomnar den utredning som nu föreslår att Sverige ska ha en lagstiftning som förbjuder tvångsäktenskap, för mig är det självklart att sådant inte på några villkor ska sanktioneras av det svenska samhället.

Tvångsäktenskap och barnäktenskap är förbjudna redan idag men ordentliga och tydliga sanktioner behövs för att markera allvaret. Advokat Elisabet Massi Fritz som är specialiserad på hedersrelaterade brott menar att det är dags att hedersbrotten förs in i lagstiftningen och att utvisning kan vara en lämplig påföljd då den har en stark avskräckande effekt.

Lagstiftningen är en kring att komma tillrätta med denna typ av kriminalitet, där föräldrar fortsätter att tro och agera som om de har rätten till barnens liv.
Parallellt med detta måste arbetet med hedersrelaterade brott fortsätta inom skolan, socialtjänsten och inom polisen. De flickor och pojkar som drabbas av detta måste våga anmäla och känna en trygghet i att bli förstådda och trodda på.

Ungdomsstyrelsen menar att så många som 70 000 unga tjejer och killar lever under hedersförtyck, varav ca 8500 av dem är rädda för att bli bortgifta. Tänk dig den känslan, den skräcken...
Det svenska samhället måste bli ännu tydligare med att vi inte accepterar hederskulturen. Nittonåriga Pelas mördare dömdes i Sverige trots att mordet begicks i Kurdistan,det var en tydlig markering som sannolikt avskräckt många från att göra samma sak, menar Nalin Pekgul.

På lördag 21 januari är det tio år sedan Fadime Sahindal mördades av sin far. På dessa tio år har vi lärt oss mycket men mer finns att göra. Låt oss sluta tassa på tå kring hederskulturen och markera vårt avståndstagande.
(källa)

Inga kommentarer: