16 augusti 2012

Snart skolstart även i Nora...

Snart börjar skolorna igen och jag undrar hur många elever som nu går runt med oro och ont i magen? På nyheterna idag har det pratats mycket om att så många som var femte elev i årskurs 6-9 säger sig ha blivit mobbad eller kränkt det sista året.

Uppgifterna kommer från antimobbningsorganisationen Friends, en av de aktörer vars arbetsmetod Skolverket dömt ut som icke fungerande. Dvs deras metod att arbeta mot mobbning fungerar inte tillfredsställande enligt Skolverket.
Hela åtta antimobbningsprogram är utdömda i Skolverkets rapport vilket borde ge oss skolpolitiker, lärare, föräldrar och kommunala tjänstemän sömnproblem...
På många skolor har lärare och ledning inte ens definierat vad som är mobbning och vad som skall rapporteras som mobbning. Skolorna i Örebro är exempel på detta.

Även Olweusmetoden som numera är fullt implementerad i Noras skolor får kritik. Olweusmetoden mot mobbning är dock den enda metod som vilar på vetenskaplig grund och som har fördelen att den involverar hela skolan, att det är ett systematiskt arbete medan nackdelarna är att det inte finns något pedagogiskt material som kan användas i klassrummet

Att stävja mobbning, att ansvara för att se till att vi har en lugn skolmiljö, en skola dit inget barn behöver gå med ont i magen, det är en av våra viktigaste uppgifter som ansvariga för skolan. OM ditt barn inte kan gå till skolan och känna sig trygg kommer det inte kunna ta till sig några kunskaper i matte, svenska och engelska eller i andra ämnen...

Därför är så oerhört viktigt att arbeta förebyggande och löpande med åtgärder och insatser mot mobbning!
Runt om i Sverige är det totalt ca 13 000 barn som är utsatta för mobbning varaktigt, det vill säga under ett års tid, eller längre. Det är definitivt 13 000 barn för många!

Inga kommentarer: