08 augusti 2012

Liberala alfabetet...Idag fortsätter jag med det liberala alfabetet och bokstaven B.

B som i barn- och ungdomsvård:

Vi vill:

  • Varje barn som kommunen placerar har rätt till trygghet, omsorg och en bra skolgång.
  • Ge varje placerat barn en egen utsedd socialsekreterare som träffar barnet ofta.
  • Att de familjer som öppnar sitt hem för barn med stora behov ska få utbildning, stöd och handledning för att klara sitt uppdrag.
  • Skärp kraven på behandlingshemmen genom att införa auktorisation.
  • Hjälp varje placerat barn att klara skolan. Gör en studieplan för varje placerat barn.
  • Gör en hälsoplan för varje placerat barn.

Många barn växer upp i trasiga hem. När föräldrarna inte förmår att ta hand om sitt barn måste samhället som yttersta åtgärd gripa in och se till att barnet får den trygghet, den omsorg och det skydd som alla barn har rätt till.
Över 17 000 barn är omhändertagna av socialtjänsten. Samhället har tagit på sig ansvaret för att ge dem en bättre start i livet. Men socialtjänsten följer inte upp barnen tillräckligt. Många barn upplever att ingen lyssnar och ingen ser. En stor del av barnen misslyckas i skolan och får allvarliga problem som vuxna. Samhällets mest utsatta barn har inte fått det stöd som de behöver. Det måste vi ändra på.

Det här har vi gjort:

  • Skärpt kraven på tillsyn och flyttat den till Socialstyrelsen.
  • Stärkt barns rätt att komma till tals.
  • Infört registerkontroll för personal på HVB-hem.
  • Två utredningar har kommit med förslag om den sociala barnavården.

Inga kommentarer: