27 augusti 2012

Liberala alfabetet...

Dagens inlägg i mitt liberala alfabet handlar om F som i förskolan:

Vi vill:

• Att det ska ske en tydlig uppföljning av den pedagogiska verksamheten.
• Satsa på förskollärare och barnskötares fortbildning.
• Kvalitetssäkra förskollärarutbildningen.

• Införa en behovsprövad rätt till barnomsorg på kvällar, nätter och helger för föräldrar som har arbeten som kräver de arbetstiderna och som inte har anhöriga att ta hjälp av.
 • Att föräldrarna ska få ekonomisk ersättning om kommunen inte klarar att erbjuda barnomsorg i tid.

 • Förskolan ska inte vara skola - men den ska vara lärorik. Att tidigt delta i en pedagogisk verksamhet bidrar till att barnen utvecklas och lägger grunden för framtida skolgång. Folkpartiet vill höja ambitionerna för lärandet i förskolan. Regeringen har satt igång ett omfattande arbete för att att göra förskolan ännu bättre. Personalen i förskolan fortbildas, förskollärarna har fått ett tydligare ansvar att leda det pedagogiska arbetet på avdelningarna och målen i läroplanen har blivit tydligare. Förändringarna ska ske med bibehållen respekt för förskolans identitet och barns sätt att lära genom lek.

  Det här har vi gjort:

  • Genomfört förskolelyftet - en storsatsning på fortbildning för personalen i förskolan.
  • Gett förskollärarna det pedagogiska ansvaret.
  • Infört en barnomsorgspeng som innebär fri etableringsrätt för fristående förskolor och flerfamiljdaghem samt rätt att få betalt för plats i annan kommun.
  • Infört allmän förskola, som innebär gratis förskola 15 timmar i veckan, from tre års ålder.
  • Skapat en ny skollag tillsammans med övriga partier i regeringen, där förskolan nu är en egen skolform.
  • Förtydligat målen i förskolans läroplan, t ex vad gäller barns språkutveckling
  .
   
  Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
  Källa:
  http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
  På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

  Inga kommentarer: