30 augusti 2012

Liberala alfabetet...
I mitt liberala alfabet har vi nu kommit till bokstaven G, g som i grundskola:

Vi vill:

• Uppvärdera läraryrket.
• Ta krafttag mot mobbning, våld och skolk.
• Förstatliga skolan.

Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som de behöver för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna - att kunna läsa, skriva och räkna.
Vi vill att skolan ska ha tydliga kunskapskrav. Därför förtydligar regeringen skolans kurs- och läroplaner. Redan på lågstadiet ska föräldrarna få veta vad skolan förväntar sig av eleverna.
Kunskapskraven ska utvärderas med betyg och nationella prov. De första nationella proven ges i årskurs tre. Eleverna får sina första betyg i sexan.
Genom utvärderingen kan lärarna upptäcka de elever som inte hänger med i undervisningen – och sätta in stöd och hjälp. Vi har därför återinfört speciallärarutbildningen, lärare som är experter på att hjälpa elever med ett visst inlärningsproblem.
Dessutom är det möjligt att överklaga åtgärdsprogram. Det innebär att föräldrarna kan överklaga dels om kommunen inte vill sätta in stöd till deras barn, dels den form av stöd som kommunen ger.
Lärarna är skolans viktigaste resurs. Därför har vi förbättrat lärarutbildningen, gjort den största satsningen någonsin på lärarfortbildning och infört en lärarlegitimation.
Skolan ska ha en trygg arbetsmiljö. Därför stärker vi lärarnas befogenheter att ingripa mot elever som beter sig illa. Till exempel får skolan flytta mobbare och lärarna kan beslagta störande föremål.
Kommunaliseringen av skolan var ett misslyckande och Folkpartiet vill att staten åter blir huvudman för skolan. Detta för att få en mer likvärdig skola över hela landet.
Det här har vi gjort:
• Infört en ny skollag
•Infört betyg från årskurs sex.
• Infört ett nytt betygssystem.
• Vi har infört nationella prov från årskurs tre.

Vi har förbättrat lärarutbildningen och återinfört speciallärarna.
• Vi har gjort en särskild läsa-skriva-räkna satsning.
• Vi har gjort en särskild mattesatsning.

•Möjlighet att flytta en elev som mobbar till en annan skola.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: