02 augusti 2012

Liberala alfabetet...

Under en period framöver ska jag försöka ge dig en bild av vad vi liberaler står för, från A till Ö. Snart nog är det val igen...
A som i Arbetsro i skolan:

Vi vill:


  • Lärare som vill upprätthålla trygghet och studiero ska få samhällets stöd och uppmuntran.
  • Alla skolor ska ha en fungerande handlingsplan mot mobbning.
  • Allvarliga brott ska alltid polisanmälas.
  • Skolan ska kunna tvinga föräldrar att delta i skolarbetet om deras barn är mycket stökiga.
  • Skolk ska skrivas in i betyget och rapporteras hem till föräldrarna utan dröjsmål. På gymnasiet ska omfattande skolk kunna leda till indraget studiebidrag.
De flesta skolor har en bra och trygg studiemiljö, där elever och lärare respekterar varandra. Men ändå kommer ständigt nya rapporter om elever som utsatts för mobbning, våld och kränkningar.
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Det är alltid eleverna med störst svårigheter i skolarbetet som förlorar mest när det är stökigt i klassrummet. Därför har Folkpartiet länge arbetat för mer arbetsro i skolan. Regeringen har genomfört flera av våra förslag - nu är det t ex tillåtet att flytta mobbare och beslagta mobiltelefoner.
Detta har vi gjort:


  • Skärpt lärarnas disciplinära befogenheter, t ex gett dem möjlighet att beslagta störande föremål och visa ut en elev ur klassrummet.
  • Satsat på det förebyggande arbetet, t ex genom en utredning om bättre samarbetet mellan socialtjänst, BUP och skola.
  • Genomfört den största satsningen någonsin mot mobbning. I det förebyggande arbetet är det viktigt att alla vuxna på skolan känner ansvar för att stävja mobbning. Om en situation med svår mobbning ändå uppstår är det i första hand mobbaren, inte den mobbade, som ska flyttas på.
  • Ökat kraven på en utbyggd elevhälsa. På alla skolor ska eleverna ha en egen skolläkare, sjuksköterska, kurator och psykolog.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

Inga kommentarer: