20 augusti 2012

Liberala alfabetet...Det sista jag vill ha med i mitt liberala alfabet under bokstaven E är frågan om Europas FBI:

Vi vill:
  • Skapa ett europeiskt FBI som har det yttersta ansvaret för brottsutredningar där flera länder är inblandade.
  • Skapa en europeisk åklagarmyndighet med rätt att bedriva förundersökningar och beordra spaning och tillslag.
  • Att det rättsliga samarbetet i Europa blir effektivare och får större resurser.

Folkpartiet vill att polis, tull och åklagare ska få större möjligheter att samarbeta och utbyta information över gränserna. För Sverige är det särskilt viktigt med en tät samverkan med övriga länder i Norden och runt Östersjön. Men för att den organiserade brottsligheten ska kunna stoppas måste rättssamarbetet inom EU förstärkas.
Den organiserade brottsligheten bryr sig inte om landsgränser. Tvärtom, de utnyttjar att polisen inte är välorganiserad på internationell nivå.
Vi menar att det finns all anledning att vara mer rädd för internationell brottslighet än internationellt polissamarbete. Folkpartiet vill därför skapa ett europeiskt FBI för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten.
Det här har vi gjort:
  • Sverige har godkänt Prümrådsbeslutet som öppnar för ett tätare samarbete mellan polis i olika EU-länder.
  • Den europeiska polismyndigheten Europols mandat har utvidgats.
  • Skyddet för personuppgifter inom Europol har förbättrats.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

Inga kommentarer: