19 augusti 2012

Liberala alfabetet...Mitt liberala alfabet handlar idag om EU - Europeiska unionen och Folkpartiet liberalernas inställning:

Vi vill:
  • Att EU fortsätter växa – alla europeiska länder som uppfyller EU:s krav på demokrati och mänskliga rättigheter ska kunna bli medlemmar. Vi tar avstånd från förslag om begränsade medlemskap.
  • Att EU:s flyktingpolitik blir mer human än idag och värnar asylrätten inom ramen för Genévekonventionen.
  • Att de öppna gränserna och den fria rörligheten inom EU – och därmed Schengenavtalet –värnas.
  • Att EU:s utrikespolitik samordnas mer och fokuseras på gemensamma insatser för fred, demokrati och utveckling.
  • Att EU:s budget reformeras och fokuseras på verksamhet som ger tydligt mervärde
  • Bekämpa gränsöverskridande kriminalitet i form av människohandel, narkotikasmuggling, penningtvätt och terrorism genom ett europeiskt FBI.
  • Att de kostsamma flyttkarusellerna inom EU stoppas
  • Att Sverige bör inför euron när det är möjligt

Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti. För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen fred, frihet och frihandel. Vi uppskattar den fria rörligheten för människor, varor och tjänster som EU möjliggjort. Samtidigt ser vi många områden där EU kan och bör reformeras för att bli ännu bättre.

Budget
Vi vill att jordbrukspolitiken reformeras och minskas kraftigt. Exempel på områden vi hellre satsar på är gränsöverskridande infrastruktur, forskning, brottsbekämpning, bistånd och EU:s relationer med omvärlden. Vi vill också få ett slut på Europaparlamentets flyttande mellan Bryssel och Strasbourg liksom ministerrådets pendlande mellan Bryssel och Luxembourg. Inte heller bör Europaparlamentet ha lokaler eller anställda i Luxembourg. Det kostar skattebetalarna omfattande resurser och resulterar i negativa effekter på miljö och klimat. Samtidigt ställer vi oss positiva till att en större del av budgeten i framtiden finansieras via intäkter som kanaliseras direkt till EU och ersätter medlemsländernas bidrag – under förutsättning att det inte leder till ökade utgifter.

Utrikespolitik och demokrati
Som världens största ekonomi och union av demokratiska stater har EU en unik möjlighet att påverka utvecklingen i omvärlden. Reformvillighet avseende demokrati och mänskliga rättigheter ska leda till generösare villkor i samarbetet med EU. EU ska stötta genomförandet av fria, öppna och rättvisa val i länder som är i demokratisk transition. Utvidgningen av EU ska ses som ett medel för att stärka mänskliga rättigheter genom att ställa hårda krav på kandidatländer. Till exempel bör EU trycka på att Turkiet får en ny konstitution som garanterar grundläggande mänskliga rättigheter, i synnerhet yttrandefrihet, för alla medborgare i landet, respektera kurdernas rättigheter samt erkänna folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och greker under första världskriget. Samtidigt måste hårda krav ställas på EU:s medlemsstater. Länder som inte lever upp till åtaganden om respekt för mänskliga fri- och rättigheter ska kunna straffas

Som ett EU-vänligt parti vill vi att Sverige ska tillhöra EU:s kärna och att samarbetet i EU utvecklas. Därför ser vi med intresse på förslaget om att skapa gränsöverskridande valsedlar till EU-parlamentsvalet.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

Inga kommentarer: