03 augusti 2012

Liberala alfabetet...

A som i arbetslöshetsförsäkringen

Vi vill:• Införa en allmän arbetslöshetsförsäkring med en inkomstberoende ersättning för alla som har arbetat en viss tid.
• Att dagens a-kassor ska ersättas med en gemensam arbetslöshetskassa i statlig regi som omfattar alla som arbetar.
• Höja taket i arbetslöshetsförsäkringen till samma nivå som i sjukpenningen under första 4,5 månaderna (100 dagar). Ersättningstaket bör även höjas årligen i takt med prisbasbeloppet.

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen består av två delar. Den ena delen är en allmän del som omfattar alla som arbetat minst halvtid i minst sex månader under det senaste året. De kan få ett grundbelopp på 7 040 kr i månaden i ersättning om de blir arbetslösa. Den andra delen består av en frivillig del för alla dem som varit medlemmar i en arbetslöshetskassa i minst ett år. De får en inkomstberoende ersättning som tillsammans med grundbeloppet uppgår till 80 procent av förlorad inkomst vid arbetslöshet, dock högst 14 960 kr i månaden.

Förutom Sverige har bara tre länder i världen - Danmark, Finland och Belgien - ett allmänt socialförsäkringssystem, men en frivillig arbetslöshetsförsäkring. Systemet med en frivillig arbetslöshetsförsäkring administrerad av kassor med kopplingar till fackförbunden har en lång tradition som går tillbaka till slutet av 1800-talet. Idag står mer än var fjärde person i arbetskraften, runt 900 000 personer, utanför arbetslöshetsförsäkringen. Det utgör en stor lucka i vårt sociala skyddsnät.

Folkpartiet har länge arbetat för att arbetslöshetsförsäkringen ska bli allmän för alla arbetande så att ingen faller utanför. Om alla är med och bidrar kan avgifterna till försäkringen sänkas. En arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla bör inte skötas av facken utan av staten, precis som andra socialförsäkringar.

Ersättningen vid arbetslöshet ska ge ett gott skydd för den som drabbas av arbetslöshet och vi vill höja taket till samma nivå som sjukpenningsnivån, men det ska finnas en tydlig drivkraft att söka ett nytt jobb. Därför är det rimligt att ersättningen är högst i början av arbetslösheten och trappas ned efter ett tag.

Detta har vi gjort:
• Tillsatt en parlamentarisk socialförsäkringsutredning som ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Kommitténs arbete ska slutredovisas i maj 2013.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

Inga kommentarer: