09 augusti 2012

Arbetet mot hedersrelaterat våld
Idag får du ta del av information av Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister (Fp) i regeringen:


I SVT Rapport i morse presenterade Rikspolischef Bengt Svenson ett åtgärdspaket för att förstärka Polisens arbete mot hedersbrott. Åtgärderna består av en polisiär expertgrupp, en "hedershotline" och en nationell kunskapsbank. Inga ärenden som rör fall från balkonger, hängningar eller trafikolyckor under mystiska omständigheter ska avskrivas som "självmord", utan att möjligheten att det kan vara ett hedersbrott har utretts fullt ut, säger Bengt Svenson.

Jag välkomnar initiativet som ett viktigt steg i rätt riktning, det är bra att polisen gör detta inom den egna organisationen.

Min bedömning är att vi i framtiden behöver en nationell insatsgrupp där andra experter ingår, inte minst från socialtjänst, skola och kvinnojourer. Att vi behöver en "hotline" dit den utsatta kan ringa för hjälp oavsett var i landet man bor. Vi kan inte bara utreda mord, vi måste också bli bättre på att förebygga våldet, samt skydda och stödja de som riskerar att utsättas. Då behövs snabbt och effektivt samarbete mellan samtliga aktörer. Här måste Folkpartiet vara pådrivande.

Jag är övertygad om att Sverige har mycket att lära av Storbritanniens så kallade Forced Marriage Unit. Varje år tar Forced Marriage Unit emot över 1 700 samtal från unga som riskerar att utsättas för våld och hot när de pressas till äktenskap med partner de själva inte valt.

Genom effektivt samarbete kan våldet motverkas och många barn- och tvångsäktenskap undvikas. 

Inga kommentarer: