15 augusti 2012
Jag fortsätter min serie med det liberala alfabetet, då och då avbrutet av annat blogginlägg. En sista gång med bokstaven D, D som i djurskydd.

Vi vill:
• Sverige ska ha en effektiv och likvärdig djurskyddskontroll i hela landet.
• Ha en skarp djurskyddslagstiftningen med skärpning av påföljden vid djurplågeri.
• Att ökad forskning sker på djurskyddsområdet samt inom området för alternativ till djurförsök.
• Att en utvärdering sker av utlovade insatser och utveckling av djurskyddsåtgärder inom pälsuppfödningen.
• Minska transporttider av levande djur. Öka möjligheterna för etablering av ambulerande samt mindre slakterier.
• Att Sverige driver djurskyddsfrågor inom EU, avseende såväl uppfödningsmetoder som transporter. EU:s exportbidrag för levande djur måste avskaffas.
Folkpartiet har en lång och stolt tradition av att värna djurskyddsfrågor. Djur ska skötas med stor omsorg och inte utsättas för lidande. Djurs naturliga behov ska likaså tillgodoses. Ett samhälle som inte värnar djurens välbefinnande riskerar också att bli ett samhälle där inte heller människors välbefinnande respekteras.
För att säkerställa och stärka ett gott djurskydd i hela landet är vi positiva till att låta länsstyrelserna ansvara för djurkontrollen. Vi anser att djurskyddslagstiftningen ska vara skarp och tydlig med stor hänsyn tagen till djurens behov och välbefinnande.
Folkpartiet anser att Sverige ska satsa på forskning kring djurskydd, samt på forskning om alternativ till djurförsök. Sällskapsdjurens positiva effekter på människan och den roll de kan spela inom vården, äldreomsorgen, skolan och kriminalvården bör också uppmärksammas mer.
Det krävs likaså ett bättre djurskydd inom EU. Två viktiga uppgifter för Sverige att driva på europanivå är att minimera tiden för slakttransporter samt att arbeta för att slakt sker nära djurens uppfödningsplatser. Exportbidragen för transport av levande djur bör avskaffas. EU:s jordbrukspolitik måste utformas med tanke på god djuromsorg.
Detta har vi gjort:

• Vi har överflyttat djurskyddskontrollen från kommunerna till länsstyrelsen.
 
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

Inga kommentarer: