22 augusti 2012

Inte Folkpartipolitik!

Idag har jämställdhetsminister Nyamko Sabuni återigen presenterat sitt förslag om obligatoriska gynekologundersökningar för flickor med syftet att upptäcka om de könsstympats. Förslaget är helt och hållet hennes eget och presenterades första gången i den bok hon gav ut 2006. Debattens vågor gick höga, då som nu!

Jag vill understryka att det inte finns något sådant förslag och kommer inte heller att läggas fram något sådant förslag från vare sig regeringen eller Folkpartiet - detta är helt och hållet Nyamko Sabunis personliga tankar. 
Det vore mig lika främmande som att ta ett beslut om att vi ska gå in och människor enskilda hem i syfte att upptäcka våld och misshandel. En sådan kränkning av individens frihet är helt främmande för någon med ett liberalt synsätt hur lovvärt syftet än må vara.
Fler inlägg på Nyamko Sabunis förslag kan du läsa här

Inga kommentarer: