28 augusti 2012

Liberala alfabetet...

Det sista inlägget som jag vill ha med i mitt liberala alfabet på bokstaven F är föräldraförsäkringen:


Vi vill:
Förenkla och öka jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen. Pengarna bör betalas ut i samband med utbetalningen av föräldrapenningen och nivån höjas.
• Införa en jämställdhetsbonus i den tillfälliga föräldrapenningen för vård av sjukt barn.
• Hindra en tvångsdelad föräldraförsäkring, föräldrarna måste själva kunna bestämma hur de ska dela ledigheten. Två pappamånader räcker.
• Utreda möjligheten att införa ett så kallat föräldraavdrag, som syftar till att sänka arbetsgivarens initiala kostnader för att ta in vikarier till föräldralediga.
• Att rätten att överlåta ersättning för vård av sjukt barn bör utökas så att företag kan ta hand om sjuka barn som inte kan vara på förskolan.
• Ta bort den så kallade ”2,5-års-regeln”. Undantaget på två och ett halvt år från att få lägre SGI mellan barn minskar incitamentet att gå tillbaka till heltid efter barnafödande och uppmuntrar istället långa enskilda föräldraledigheter och deltidsarbete.Detta inverkar negativt på kvinnors situation på arbetsmarknaden.

Barnfamiljer kan se ut på många olika sätt, och alla föräldrar ska ha möjlighet att kunna kombinera jobb och föräldraskap. Folkpartiet vill ha en modern, valfrihetsinriktad familjepolitik som ökar jämställdheten och uppmuntrar till arbete.
Vi har därför tillsammans med övriga partier i Alliansen infört en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Det innebär att den förälder som har lägst inkomst får en skattereduktion med upp till 3 000 kronor per månad om föräldrarna delar lika på uttaget av föräldrapenning.

Det här har vi gjort:

• En jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen.Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: