10 augusti 2012

Inte med sanningen överensstämmande - Ylva Johansson!

Ylva Johanssons debattartikel på SvD opinion idag visar än en gång på att AF behöver genomgå vad jag kallar en transformation.
Jag har bloggat om det tidigare - bland annat att AF behöver konkurrensutsättas på grund av de usla resultat man uppvisar. Och har uppvisat under en längre tid - detta var ett känt faktum redan under socialdemokratiskt maktinnehav...Det är säkert Ylva Johansson medveten om också!

Att man inte får jobb via Arbetsförmedlingen är något som alla vi som någon gång varit arbetslösa väl känner till. Redan för tio år sedan fick arbetslösa jobb via bemanningsföretag eller via kontakter - inte så konstigt kanske när varje tjänsteman på AF enligt statistiken förmedlar ett (1) jobb i månaden...

När Ylva Johansson skriver - "Arbetsförmedlingens uppdrag har i praktiken förändrats från att förmedla arbeten och rusta arbetslösa för att kunna ta de lediga jobben till att framför allt disciplinera de arbetslösa och hålla dem sysselsatta" så är ju det en ren och skär lögn! Arbetsförmedlingen har ALLTID haft två huvuduppgifter - att vara den som utöva myndighetstillsynen över de arbetslösa OCH att hjälpa de arbetssökande med själva jobbsökeriet.

Däremot kan jag hålla med Ylva Johansson i  följande -
Framgångsrika arbetsmarknadspolitiska insatser leder till jobb. Om de inte leder till jobb så måste insatserna ifrågasättas. Detta borde vara en rimlig utgångspunkt när man värderar arbetsmarknadspolitiken.´

Instämmer alltså i att regeringen skarpt måste ifrågasätta de insatser som görs idag, ifrågasätta varför så mycket av resurserna skickas tillbaka årligen och se till att Arbetsförmedlingen konkurrensutsätts snarast!

Om vi sedan kan få tillräckligt många utbildningsplatser så att de arbetssökande kan skaffa sig den kompetens som företagen har behov av och kräva certifiering av coacherna så kommer vi att komma tillrätta med de största bristerna på arbetsmarknadsområdet! 

Vill du läsa Ylva Johanssons debattartikel i sin helhet kan du göra det här.

Inga kommentarer: