13 augusti 2012

Liberala alfabetet...
Jag fortsätter min serie med det liberala alfabetet, då och då avbrutet av annat blogginlägg. Idag har vi kommit till bokstaven D, D som i demokrati.

Folkpartiet liberalerna skriver så här om demokrati på hemsidan:

Vi vill:
  • Att demokratisering ska vara det övergripande målet i svensk utrikespolitik och i det svenska biståndet.
  • Att svenska ambassader tydligare bör prioritera arbetet för att främja demokrati och mänskliga rättigheter.
  • Införa ett demokratikriterium i svensk vapenexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer.
  • Införa en författningsdomstol för att stärka skyddet för fri- och rättigheterna.

Liberalism handlar om frihet och att all politisk makt måste utgå från folket. I början av nittonhundratalet kämpade vi liberaler för allmän och lika rösträtt även för kvinnor här i Sverige. Vår partisymbol, blåklinten var från början rösträttsrörelsens symbol.
Detta genomsyrar fortfarande vår politik. Demokrati är det enda system som kan förenas med mänskliga fri- och rättigheter. Yttrandefrihet, politisk frihet, rösträtt och äganderätt är alla nödvändiga för ett fritt samhälle. Sveriges utrikespolitik ska arbeta aktivt för demokratisering. Vi ska inte tiga när de mänskliga rättigheterna kränks. Detta gäller både nationellt, inom EU och i FN.
Det svenska biståndet ska inte gå till diktaturer utan istället bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Jämställdhet och respekt för HBT-personer och minoritetsgrupper är en del av demokratin.
Många demokratier har författningsdomstolar för att skydda demokratin. Det är dags att Sverige också inför detta. En sådan domstol skulle se till att riksdag och regering inte antar lagar och förordningar som strider mot våra grundlagar.
Det här har vi gjort:
• Stärkt individens integritetsskydd i grundlagen.
Avbrutit det reguljära biståndet till rena diktaturer.
• Skapat nya kanaler för stöd åt demokratikrafter i länder som Kuba, Zimbabwe, Vitryssland och Burma.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

Inga kommentarer: