06 augusti 2012

Liberala alfabetet...

Idag fortsätter jag det liberala alfabetet med bokstaven B, som i barn:

Vi vill:
  • Göra FN:s barnkonvention till svensk lag.
  • Satsa på hög kvalitet i alla verksamheter som rör barn och ungdomar. Det är särskilt viktigt för barn som inte har stöd hemma.
  • Föräldrar ska kunna få föräldrastöd i landets alla kommuner utan att registreras hos socialtjänsten.
  • Införa en ny form av tillfällig föräldrapenning för tillfällen när föräldrar behövs extra mycket i skolan kring ett barn som strular eller mår dåligt.
  • Införa en samlad barn- och ungdomshälsa.

Det finns många barn och ungdomar som mår dåligt i välfärdslandet Sverige. Vi måste stärka barns och ungdomars rättigheter och möjligheter då vuxna brister. Det handlar om föräldrar som inte klarar föräldrarollen och samhället som inte i tillräckligt stor utsträckning försvarar barns rätt till en bra start i livet då samhället tagit över ansvaret.
Barn och ungdomar möter olika huvudmän, olika lagar, olika kulturer och olika budgetar men dessvärre inte ofta en samsyn utifrån barnets behov och möjligheter. Utgångspunkten ska alltid vara att stötta föräldraskapet. Ibland ställs dock politiken inför det svåra beslutet att bryta in när föräldraskapet förbrukats. Genom förebyggande arbetet kan de besluten förhoppningsvis bli färre.
Det här har vi gjort:
  • Alla barn har fått rätt till avgiftsfri förskola från 3 år.
  • Skärpt kraven på skolans elevhälsa i skollagen.
  • Infört en vårdgaranti om max 30 dagar till BUP.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

Inga kommentarer: