26 augusti 2012

Nya karriärvägar för usk och ssk!

Utbildningsminister Jan Björklund aviserar förändringar inom vård- och omsorgsutbildningen som ligger helt i linje med den motion som jag skrev till landsmötet 2011. Huvudargumentet i min motion F 38 var följande:

att Folkpartiet liberalerna ska ta initiativ för att förändra möjligheterna till vidareutbildning från undersköterska till sjuksköterska så att flerårig undersköterskeerfarenhet ger kortare fortbildning och bättre löneutveckling.
Hur kan vi göra det attraktivare att vidareutbilda sig till sjuksköterska för dem som redan är undersköterskor?
Undersköterskeyrket måste göras attraktivare, genom bättre anställningsformer, högre löner och attraktiva karriärvägar. I dag är vägen till sjuksköterskeyrket lika lång oavsett om man har flerårig vana från undersköterskearbete eller inte.
Ett antal år i yrket borde innebära en kortare väg till legitimering än för den som inte alls har vårderfarenhet. Givetvis bör en flerårig yrkeserfarenhet inom undersköterskeyrket ge en högre ingångslön än för en helt oerfaren, nyutexaminerad
sjuksköterska.

Motionen ansågs besvarad med ett ganska fylligt svar som beskrev att det fanns två arbetsgrupper som arbetade med frågan och att man inte ville föregripa deras arbete.

Därför är det extra glädjande att idag i Jan Björklunds nyhetsbrev läsa "att regeringen kommer dels att utreda en undersköterskeexamen, dels skapa en särskild inriktning mot sjuksköterska inom vård- och omsorgsprogrammet. Undersköterskor och sjuksköterskor har nyckelroller i äldreomsorgen och sjukvården". jag kan bara instämma i det Jan skriver om att undersköterskor och sjuksköterskor har viktiga roller inom sjuk- och äldreomsorgen!

Förhoppningsvis har min motion haft något inflytande i sammanhanget.

Inga kommentarer: