17 augusti 2012

Liberala alfabetet...

Nu har vi kommit till bokstaven E i mitt liberala alfabet. Till att börja med tittar vi på vad Folkpartiet liberalerna vill med Elevhälsan:


Vi vill:
  • Satsa på elevhälsan

De flesta ungdomar mår bra, men flera undersökningar visar att elevernas hälsa har blivit sämre under senare år. De är mer nedstämda, oroliga och har värk nu än tidigare.
Detta är oroande. En viktig åtgärd är att förbättra elevhälsan, alltså skolornas elevvårdande verksamhet. I den nya skollagen, som gäller sedan 1 juli 2011 förtydligas elevhälsans roll – det slås fast att elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på alla skolor, både kommunala och fristående. I den tidigare skollagen nämndes endast skolläkare och skolsköterska.
Detta har vi gjort:
  • Förtydligat och höjt kraven på elevhälsans roll och tillgänglighet i den nya skollagen, som gäller från 1 juli 2011. Alla elever ska ha tillgång till en egen skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Och lika villkor gäller för de kommunala och de fristående skolorna.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

Inga kommentarer: