23 augusti 2012

Liberala alfabetet...

Så har vi kommit till bokstaven F i mitt liberala alfabet där jag låter dig ta del av olika saker som ligger mig varmt om hjärtat från den liberala politiska kartan:


F som i FN - Förenta Nationerna

Vi vill:
  • Fortsätta reformeringen av FN. Diktaturer ska inte kunna blockera internationella insatser eller åtgärder vid humanitära och naturkatastrofer.
  • Att mellanstatliga regionala organisationer eller en ”Coalition of the willing” bör få en större folkrättslig möjlighet att agera för att förhindra folkmord då FN:s säkerhetsråd är lamslaget, och på så sätt underlätta för principen om Responsibility to protect att omsättas i praktiken. Det kräver en ändring av FN-stadgan
  • Att det införs ett demokratikrav för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter.
  • Att Sveriges eventuella medlemskap och MR-rådet i sig ska utvärderas under 2014.


Samarbete över gränserna är en viktig hörnsten för liberal utrikespolitik. Sverige har länge stött en fredlig konfliktlösning och fattigdomsbekämpning genom Förenta Nationerna. Men världen behöver ett FN som är mer handlingskraftigt och mer trovärdigt än organisationen är idag.
FN:s oförmåga att agera vid mänskliga katastrofer som vid folkmorden på Balkan och i Rwanda, gör att säkerhetsrådet måste reformeras. Annars finns risken att vissa länder fortsätter att sätta käppar i hjulen för FN:s arbete, istället för att underlätta ett snabbt agerande.
Det här har vi gjort:
• Sverige har varit ordförande för en del av FN:s fredsbyggande kommission.
• Sverige har varit drivande i arbetet med att reformera FN.
• Sverige har även drivit på för att reformera och stärka FN:s humanitära verksamhet.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden.

Inga kommentarer: