04 augusti 2012

Liberala alfabetet...


Eftersom det idag är den 4 augusti och Prideparad i Stocholm hoppar jag till bokstaven H i min serie "det liberala alfbetet" och låter dig ta del av Folkpartiets inställning i HBT frågor:

H som i HBT:

Vi vill:
• Att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.
• Avskaffa tvångssteriliseringen av transsexuella.
• Att båda kvinnorna i ett lesbiskt parförhållande ska kunna få tillgång till insemination.
• Stärka EU:s arbete för hbt-rättigheter.

Som liberaler anser vi att det är självklart att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Därför har vi arbetat för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners (hbt-personers) rättigheter sedan årtionden. Vi är stolta över att ha medverkat till att Sverige nu har en könsneutral äktenskapslag och att samkönade par kan få bli prövade för adoption på jämlika villkor.
Men det finns mycket kvar att arbeta för. Fördomarna och hatbrotten är ett stort problem. Vi vill ha en nationell handlingsplan mot alla slags hatbrott, inklusive hatbrott mot hbt-personer. Skolans arbete i hbt-frågor behöver förbättras. EU:s diskrimineringslagar bör stärkas, och EU:s definition på familj ska breddas så att också samkönade par inkluderas.
I Sverige måste lagstiftningen som berör transsexuella och andra transpersoner bli modernare. Det är ovärdigt ett modernt land att transsexuella i dag tvingas till sterilisering och skilsmässa innan de får könskorrigerande operation. Namnlagen ska ändras så att det framgår i lagtexten att myndiga personer har rätt att välja förnamn oavsett om de traditionellt förknippas med ena eller andra könet.
Det här har vi gjort:
• Infört en könsneutral äktenskapslag. Alla par har nu rätt att ingå äktenskap.
• Infört världens kanske starkaste diskrimineringslag.
• Ändrat grundlagen om förbud mot lagar som diskriminerar på grund av sexuell läggning.
• Tillsatt en utredning som ska se över hela namnlagen.
• Tagit fram Sveriges första handlingsplan mot våld i samkönade relationer samt hatbrott mot hbt-personer.

 Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/

På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: