25 augusti 2012

Liberala alfabetet...

I mitt liberala alfabet fortsätter jag med bokstaven F, idag F som i företag och entreprenörskap:

Vi vill:

• Att alla ska få behålla minst hälften av en löneförhöjning.
• Underlätta för nya företag att bildas och växa.
• Införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.


Bra villkor för nya och växande företag är en förutsättning för fler jobb. Vi vill fortsätta att minska regelkrånglet, införa ett riskkapitalavdrag för den som investerar i nya företag och ett särskilt avdrag för investeringar i forskning och utveckling. Den s.k. expertskatten måste ändras mer än vad som är föreslagit. Även bolagsskatten och arbetsgivaravgifterna bör sänkas ytterligare. Fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) ska ersättas med schablonregler.
Arbete och utbildning måste löna sig. Vi vill att färre ska behöva betala statlig skatt och att ingen ska betala mer än hälften av en löneökning i skatt. En miljon människor som arbetar har idag ingen arbetslöshetsförsäkring. Detta är inte acceptabelt. Arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta alla som arbetar.


Det här har vi gjort:

• Sänkt inkomstskatten med drygt 1 500 kronor i månaden för vanliga heltidsarbetande.
• Sänkt företagsskatterna.
• Halverat arbetsgivaravgifterna för alla ungdomar och infört stora skatterabatter för den som anställer någon som står långt från arbetsmarknaden.
• Minskat regelkrånglet för företagen.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: