01 juli 2012

Centrum för rättvisa - eller Davids kamp mot Goliat

Hemkommen från en underbar helg med goda vänner där vi umgåtts och njutit av god mat hittar jag en artikel om organisationen Centrum för Rättvisa som jag tycker att jag vill göra lite reklam för:

En organisation som är ideell och oberoende, som står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatter och som startades i Sverige 2002. Den räknas idag som Sveriges ledande organisation på området. Centrum för rättvisa drivs som en stiftelse och är helt beroende av gåvor och anslag från enskilda givare.

Fokus ligger på näringsfrihet, föreningsfrihet, rättssäkerhet, äganderätt och likabehandling. Likabehandling berör ärenden som har med diskriminering och kvotering att göra. Sedan organisationen bildades har de drivit många uppmärksammade rättsfall. Bland annat driver man ett fall där ett där en korvförsäljare betalade in sin tillsynsavgift till Göteborgs stad år efter år. Tillsynen uteblev dock. När korvförsäljaren påpekade detta gjordes en enda inspektion som skulle ersätta alla de uteblivna inspektionerna.

När detta var gjort debiterades en avgift för 16 timmar och 20 minuter - detta för en inspektion av en korvlåda som mätte 90x90x50 cm...Nu ligger fallet hos domstolen och inte minst jag väntar med spänning på utslaget.

Under organisationens tio första år har den:

  • granskat ca 800 ärenden
  • informerat 4 500 enskilda om deras rättigheter
  • initierat ca 90 mål i domstol och vunnit i ca 90 procent av fallen och på så sätt gett stöd till mer än 1800 personer
Om du vill läsa mer om Centrum för rättvisa kan du göra det här

Inga kommentarer: