06 juli 2012

Dax för "barnens bästa" NU!

Barnperspektivet behöver komma in på fler instanser i samhället, alldeles för ofta är det ett vuxenperspektiv på ex domar om vårdnad i domstolen. Hur kan man annars förklara en dom som ger delad vårdnad med en vecka/förälder för ett barn som har sina föräldrar på så skilda håll som Karlstad och Hallsberg?

Eller, hur kan man annars förklara att män som har mördat mamman till barnen får fortsätta att ha vårdnaden? På så vis kan de även tacka nej till psykologhjälp, de bestämmer över förskola, skola och andra viktiga saker i barnets liv. 
Utan att socialnämnden, i den kommun som barnen och vårdnadshavaren är bosatta, väcker talan hos domstolen, vilket inte alltid görs, så kan den förälder som utfört mordet fortsatt ha vårdnaden om barnen. Det finns flera sådana fall i landet idag...

Som Barnombudsmann Fredrik Malmberg säger så behövs en lagändring för att få till stånd att det automatiskt utses en särskild vårdnadshavare i sådana här fall. Barn- och äldreminister Maria Larsson instämmer i att familjerätten behöver förändras på denna punkt.
Ju fortare denna förändring kan komma till stånd desto bättre - för barnens bästa!

Inga kommentarer: