12 juli 2012

Två nya förslag från vår regering

Läser idag att det går ut ett förslag på remiss om att det ska löna sig för människor som går på försörjningsstöd att ta ett jobb, även om det är på deltid eller timmar. Att ta ett jobb, även om det bara är några timmar, ska inte innebära att man behöver mista hela det försörjningsstöd man uppbär. Ett bra förslag tycker jag, det ska vara värt att ta ett jobb, även om det inte är på heltid.

Blir glad när jag läser om den nya kommunikationsstrategin som är tänkt att stärka barns- och ungdomars röster i alla politiska sammanhang samt även i statliga myndigheter. Att bättre göra barns rättigheter kända kommer att gagna politiker vid beslutsfattande, det kommer att ge politiker värdefulla insikter och kommer att garantera att barns röster kommer till tals och får höras i alla väsentliga sammanhang!

Det är bra att Barnombudsmannen nu får i uppdrag att undersöka hur Barnkonventionen efterlevs hos kommuner, landsting och statliga myndigheter. De områden som kommer att vara i fokus är socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet.

Inga kommentarer: