20 juli 2012

Lokalpolitik i sociala medier...

Jag skulle vilja testa en frågeställning på dig kära läsare:

Om politikerna i en kommun ger ett tydligt uppdrag till ansvariga tjänstemän med begäran om svar ett specifikt datum, är det då rimligt att vänta in detta svar?
Är det då rimligt att anta att tjänstemännen är kompetenta nog att utreda frågan, ta kontakt med de som berörs och sedan presentera resultatet?

Eller är det rimligt att anta att politikerna under processens gång i olika offentliga sammanhang, såsom sociala medier, ska ifrågasätta det kommande underlaget, ha synpunkter på hur verksamheten skall organiseras och ha synpunkter på tjänstemännens kunskap och kompetens? Är det överhuvudtaget rimligt att politiker ska lägga sig i "hur" när det är politikernas uppdrag att besluta om "vad"??

Att medborgare i allmänhet har synpunkter och frågor är förståeligt, de är inte alltid så hemma på "gången" i politik, men att politiker, som sitter i de olika instanserna, gör detsamma, är det rimligt?? Hör gärna av dig till mig!

1 kommentar:

Andreas Lejbro sa...

Menar du den riktiga världen eller menar du Nora specifikt.

För det är rimligt att politiker inväntar det datum som dom satt och senare analyserar. Gärna tillsammans med berörda tjänstemän/kvinnor. iaf känns det som ett logiskt och demokratiskt arbetsrätt.

Men min erfarenhet av politiken i Nora, både den kommunala och kyrkliga, säger mig lite om logik och demokrati. Bilden jag har handlar mer om skvaller och Vem man ska fjäska för.