28 juli 2012

Folkpartiet initerar:

Fler ska få kunskaper validerade:


Vuxna som går yrkes- och lärlingsutbildningar inom ramen för regeringens satsning ska erbjudas validering. Men så sker inte alltid idag. Det är oacceptabelt att människor måste läsa om delar av utbildningar de redan har. Det är ett slöseri med skattemedel och den enskildes tid.
Regeringen ger Skolverket i uppdrag att följa upp satsningarna på yrkesvux och lärlingsutbildning för vuxna. Uppdraget syftar bl.a. till att se till att statsbidraget för satsningarna används på rätt sätt och att eleverna får den utbildning som de har rätt till. Regeringen vill i uppdraget till Skolverket framförallt framhålla tre områden som inte alltid fungerar som de borde: Studie- och yrkesvägledning, individuella studieplaner och validering.
Regeringen har de senaste åren genomfört en miljardsatsning på vuxenutbildning. Hittills har satsningarna varit lyckade och givit tiotusentals människor möjlighet till en ny utbildning.  Satsningarna på yrkesvux och lärlingsutbildning för vuxna består av statsbidrag som betalas ut till kommunerna. För att få del av statsbidraget ställs motkrav på kommunerna. De flesta kommuner uppfyller dessa krav och utformar mycket bra utbildningar för vuxna som ofta leder till arbete. Tyvärr finns det även kommuner som, trots ett generöst statsbidrag och trots att satsningen på yrkesvux har pågått sedan 2009, fortfarande inte uppfyller alla krav. 
(Saxat ur Nyamko Sabunis nyhetsbrev)

Inga kommentarer: