10 juli 2012

En jordskredsseger för Marit!

I slutomröstningen för en bättre djurskyddslagstiftning fick Marit Paulsens förslag 574 röster för och 82 emot, en jordskredsseger. Marit är EU-parlamentariker för Folkpartiet liberalerna. Nedanstående text är tagen från http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/content/20120628STO47902/html/Name-and-shame-medlemsstater-som-sl%C3%A4par-efter-med-djurskyddsregler


Det krävs ett bättre system för att se till att medlemsstaterna verkligen tillämpar EU-regler på djurskyddsområdet. Det anser svenska folkpartisten Marit Paulsen (ALDE) och föreslår nya kontrollmöjligheter för att övervaka att reglerna verkligen införs. "Det kan vara bra att medlemsstaterna faktiskt med jämna mellanrum känner sig utpekade". Europaparlamentet röstar om hennes icke-lagstiftande förslag i dag, den 4 juli.
Du föreslår en ny EU-gemensam djurskyddslag. Hur bra är vi på att ta hand om våra djur i Europa?


Vi är definitivt inte bäst i världen. Ungefär en tredjedel, knappt ens det, är hyggligt bra. Sen har du en bred mitt där det är väldigt stor skillnad från gård till gård men där man tyvärr investerat i ett system som bygger på ett antibiotikaparaply. Det är egentligen bara Danmark och Sverige som för exakt statistik över antibiotikaförbrukning. Det är en oerhört viktig bit för folkhälsan.


Sen har vi vissa medlemsstater som inte begriper vad man säger. Därför behöver vi hitta en tydlig baslinje. I dag har vi ett antal spridda regler. Vi behöver en gemensam definition: vad är djurskydd? Och på en sådan lag bygger du sedan på med direktiv.


Med en bra sådan bas skulle vi också ligga väldigt bra till globalt. Alltmer av jordbruksproduktionen blir ju frihandel och den här diskussionen om djuromsorg kommer mycket från USA, Kanada och Australien.


Men bryr sig konsumenterna om djurskydd när de handlar mat?

Så länge som jag haft nåt med den här frågan att göra så är det ungefär 15-20 procent av konsumenterna som faktiskt handlar som de säger att de gör. Folk tycker fortfarande att de gjort ett kap när de hittar fläskkarré till grillen nu i sommar för 29.90. Då tycker man att man gjort något bra! Utan en tanke på hur den grisen har haft det, som är så billig i butik.

Du föreslår att man ska införa "rättsliga milstolpar". Varför behövs det?

Du, titta på burhönsen: det är nästan 12 år sedan sen beslutet togs om den lagen. De nya länderna har bara haft åtta år på sig att införliva reglerna, men de kände till kraven när de förhandlade om medlemskap och då accepterade man dem. Men kommissionen har inte kunnat göra någonting förrän tiden gick ut den 1 januari 2012. Det betyder att alla kan strunta in det.

En såpass dyr omställning över en såpass lång tid, där skulle man ha haft en eller två milstenar. En milstolpe skulle ju inte ge kommissionen rätt att gå till domstol, utan det skulle vara mer som en kontroll på vägen: hur många burar har ni? De kommande 2-3 åren, hur mycket ska hända då? Det kan vara bra att medlemsstaterna faktiskt så med jämna mellanrum känner sig utpekade: "Det här måste vi ta tag i."

Name and shame?

Name and shame. Och det här är något som verkligen inte bara behövs i djurskyddslagstiftning. Kan vi få in det här så kommer det förmodligen att bli en logisk del av alla framtida lagar med hyfsat lång övergångsperiod.

Inga kommentarer: