03 juli 2012

Uppmaning till Johan Pehrson!

Har via nyheterna på radion idag fått veta att rättigheten till språktolk inte finns, däremot finns rättigheten till teckentolk. Att denna skillnad finns förvånar mig oerhört, hade ingen aning om att det förhöll sig på det viset...

Om det finns behov av språktolk avgörs inte av individen som skall förstå budskapet utan av myndigheten... 

Innebörden är att den som ska ex. besöka läkare eller Försäkringskassan och har utländsk bakgrund inte har rätt att kräva en språktolk på samma sätt som någon som har behov av teckentolk, vilket borde vara en rimlig begäran. Det betyder att släkt och vänner är de som får ställa upp, vilket kanske inte alltid är helt lyckat i en privat situation som när man ska träffa en läkare, banken eller Skatteverket...

Vi pratar mycket om vikten av integration i Folkpartiet och i Allianspartierna. Jag vill nog hävda att om vi menar allvar med integrationen av människor som kommer från andra länder till Sverige så måste givetvis rättigheten till språktolk finnas och det bör vara individen som påkallar behovet!

En fråga för Folkpartiets eminente riksdagsman att driva så att lagstiftningen kan likställas!

Inga kommentarer: