30 juni 2012

Nora vässar kraven!


Nora kommun har, liksom alla kommuner, ett uppdrag som består av ett kommunalt informationsansvar (tidigare kallat uppföljningsansvar).

Detta ansvar innebär att vi skall ha kunskap om var våra ungdomar 16-20 år ”finns” någonstans, och kunna erbjuda dem hjälp och insatser till sysselsättning. Går de i gymnasiet, jobbar de, har de praktikplats, allt detta är viktig information som delges barn- och utbildningsnämnden kvartalsvis.

Detta görs för att vi ska säkerställa att alla våra ungdomar har meningsfull sysselsättning på ett eller annat sätt och för att vi, om så inte är fallet, snabbt ska kunna sätta in åtgärder. För detta finns en särskild ungdomssamordnartjänst.

Eftersom Nora inte har någon egen gymnasieskola ser vi det som viktigt att ha goda relationer med de gymnasieskolor i Örebro och i Lindesberg som våra elever väljer. Det innebär även att vi av dessa gymnasieskolor kräver en rapportering om närvaro/frånvaro som stödjer det uppdrag om kommunalt informationsansvar som vi har.

Flertalet av de friskolor och några kommunala, som våra elever väljer har inte återkopplat på ett adekvat sätt till oss vilket gör att vi inte har de uppgifter vi behöver för att kunna uppfylla detta ansvar. Det har nu visat sig att elever lämnat fristående gymnasieskolor efter tre år utan att ha fått slutbetyg vilket naturligtvis är förödande för eleven.

Det som upprör mest är att vi inte under hela denna period, trots påstötningar har fått ordentlig återkoppling om detta från alla skolor! För oss innebär det att vi tror att allt löper på som det ska med elevens utbildning, för eleven innebär det att adekvata insatser och/eller alternativa åtgärder från Nora kommuns håll inte har kunnat sättas in för att hjälpa och stötta eleven i syfte att nå sina mål.

Nora kommun stramar nu upp rutinerna kring faktureringen av gymnasiekostnaderna för att säkerställa att vi får ett korrekt elevunderlag inför varje faktureringstillfälle. Utan ett korrekt underlag riskerar Nora kommun att betala för elever som redan slutat/hoppat av eller bytt utbildning och nu vill vi att skolorna tar sin del av ansvaret och rapporterar tillbaka till kommunens ungdomssamordnare.

Inga kommentarer: