16 juni 2012

Bra där (s)!

I dag läser jag på opinionssidan i Svenska Dagbladet om att Socialdemokraterna lovar införa rätt till heltid i alla s-styrda kommuner senast 2014! Äntligen har man kommit till insikt - vi ska komma ihåg att de flesta kommuner varit s-styrda under låång tid...

Personligen tror jag att det är helt nödvändigt att utlova heltidstjänster om man ser till de utmaningar som svensk välfärd står inför de kommande tio-femton åren:
  • 420 000 personer behöver rekryteras fram till 2019 (dvs på 7 år)
  • 30 procent av de kommunanställda jobbar deltid
  • 21 procent av de kommunanställda är visstidsanställda
Att ge medarbetarna bättre arbetsvillkor är centralt för att lyckas rekrytera till välfärdssektorn. Socialdemokraterna lovar rätt till heltid, tryggare anställning genom att visstidsanställningarna skall vara på max två år och bättre arbetsmiljö, bland annat genom regelbundna medarbetarundersökningar.

Jag lyfter på hatten och önskar lycka till med detta (med tanke på hur det sett historiskt...)
För mig är det det ett tydligt jämställdhetsperspektiv i dessa löften då jag anser att kvinnor (ja det är mest kvinnor som jobbar inom vård och omsorg) ska ha möjlighet att kunna försörja sig själva vilket innebär rätt till heltid och deltid som en möjlighet, inte tvärtom. Och snälla kommunsektorn - sluta kalla medarbetarna för personalen/personal!

Inga kommentarer: