28 juni 2012

Folkpartiets nya EU-ambassadörer

Folkpartiet fick i maj ett trettiotal nya EU-ambassadörer. Dessa återfinns på lokal nivå och tanken är att de ska vara spindeln i nätet lokalt när det handlar om Europafrågor. 2014 har vi ett sk. supervalår då det i juni är val till Europaparlamentet och i september är val till riksdag, landsting och kommuner. Då gäller det att vara taggad till tusen och förberedelserna för detta supervalår börjar redan nu.

Som en av dessa EU-ambassadörer bygger mitt eget EU engagemang på tanken om EU som ett freds- och demokratiprojekt på en europeisk kontinent med en ohyggligt blodig historia. Men även på det faktum att jag inser vikten av att frågor om organiserad brottslighet, mänskliga rättigheter och jämställdhet drivs på ett övergripande plan inom EU för att sätta kraft bakom. Miljöfrågan och inte minst frågan om Östersjön är en annan viktig fråga att driva gemensamt i EU.

Kanske har det faktum att jag själv är född i ett annat EU-land och har lite andra referensramar än de gängse svenska påverkat mitt engagemang för EU och gjort mig mer till en europé än "bara" en svensk medborgare. Jag tror stenhårt på att ett inkluderande  förhållningssätt bygger tryggare människor och samhällen. Sveriges kommuner och landsting påverkas oerhört mycket av de beslut som tas inom EU, här måste vi bli bättre på att delta på den europeiska spelplanen.

Inga kommentarer: